adaptability

adaptability
n
1. adaptableness, adaptedness, adaptiveness, versatility, versatileness, many-sidedness; adjustability, changeability, changeableness, variability, variableness; alterability, alterableness, modification, modifiability, modifiableness, transformation, metamorphosis.
2. pliability, pliableness, pliancy, pliantness, flexibility, flexibleness, yieldingness, plasticity; malleability, malleableness, ductility, ductileness, tractility; con-formability, conformableness, compliance, compliancy, accommodation, accommodativeness; amenability, amenableness, agreeability, agreeableness, obligingness; manageability, manageableness, submissiveness, docility, tractability, tractableness.

A Note on the Style of the synonym finder. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Adaptability — (lat.: adaptō = fit, matching) is a feature of a system or of a process.This term can be used in different disciplines and business functions to describe organisational, technology and information systems.Adadptability is now increasingly seen as …   Wikipedia

 • Adaptability — A*dapt a*bil i*ty, Adaptableness A*dapt a*ble*ness, n. The quality of being adaptable; suitableness. General adaptability for every purpose. Farrar. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • adaptability — index ability, amenability, compliance, conciliation Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • adaptability — (n.) 1660s, from ADAPT (Cf. adapt) + ABILITY (Cf. ability) …   Etymology dictionary

 • adaptability — prisitaikomumas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Paveldimas organizmų gebėjimas prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų (pvz., kultūrinių augalų kenkėjai – ligas sukeliantys mikroorganizmai, vabzdžiai ir erkės – gana… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • adaptability — adaptyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos ir jos poveikio. Adaptyvumo dydis priklauso nuo žmogaus įgimtų ir įgytų savybių, ypač nuo socialinio intelekto. kilmė lot. adapto –… …   Sporto terminų žodynas

 • adaptability — adaptyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pastovus organizmo prisitaikymo rezultatas, pasireiškiantis įvykusiomis funkcinėmis ir struktūrinėmis sportininko organizmo permainomis dėl sportinės veiklos poveikio. kilmė lot.… …   Sporto terminų žodynas

 • adaptability — pradinis adaptyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pradinis, žemiausias sportininko adaptyvumo lygis. atitikmenys: angl. adaptability; floor of adaptation vok. Grundadaptation, f rus. база адаптивности ryšiai: sinonimas –… …   Sporto terminų žodynas

 • adaptability — adaptyvumo slenkstis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Adaptyvumo lygis, kurį pasiekus ypač pagreitėja organizmo prisitaikymo vyksmas. atitikmenys: angl. adaptability; threshold of adaptation vok. Schwelle der Adaptation, f rus …   Sporto terminų žodynas

 • adaptability — didžiausiasis adaptyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Organizmo adaptyvumo lygis, kurį pasiekus tolesnis prisitaikymas negalimas. atitikmenys: angl. adaptability; ceiling of adaptation vok. die grösste Adaptation, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

 • adaptability — adaptable ► ADJECTIVE ▪ able to adjust to or be modified for new conditions or uses. DERIVATIVES adaptability noun adaptably adverb …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”